Pátek, 22. listopadu 2019

Vyjádření k obsazení budovy „Kliniky“

23.05.2016 |
Vyjádření k obsazení budovy „Kliniky“
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obdržel v pátek 20. května před 17. hodinou od Policie ČR oznámení o uložení nástražného výbušného systému v objektu Jeseniova 60, Praha 3. Kdo byl autorem oznámení, ÚZSVM není známo.

Policie provedla kontrolu a objekt ÚZSVM, jakožto jedinému oprávněnému vlastníkovi, kolem 20:30 předala prázdný. Objekt jsme ihned zabezpečili proti vniknutí třetích osob a za součinnosti policie zahájili soupis věcí, které se v objektu nacházely. Během krátké doby do objektu protiprávně vnikly osoby, které se policii podařilo vyvést. S ohledem na bezpečnost našich zaměstnanců a na doporučení Policie ČR jsme přerušili soupis věcí, objekt zabezpečili, uzamkli a opustili. Přítomné jsme opakovaně upozornili, že budova je nyní prázdná, uzamčená a vniknutí do objektu by bylo protiprávní s tím, pokud tento stav nastane, ÚZSVM požádá o součinnost policii. ÚZSVM učinil a činí veškeré kroky k tomu, aby protiprávní jednání bylo odstraněno.

Opětovné vniknutí neoprávněných osob do objektu je protiprávní a naprosto nepřijatelné. Zástupci Kliniky, stejně jako každý jiný, musí dodržovat všechny právní předpisy. To, co se nyní děje v objektu Jeseniova 60, Praha 3 je velmi nebezpečný precedens v rámci celé České republiky. Použijeme veškeré právní prostředky k tomu, aby byla práva České republiky důsledně chráněna. Samotný výkon práva je v kompetenci Policie ČR.