Čtvrtek, 23. ledna 2020

Výnos z prodeje pozemků je více než sedm milionů korun

27.05.2010
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odvedl do státního rozpočtu 7,2 milionů korun, které získal prodejem 23 pozemků o výměře 27.935 m2 v katastrálních územích Chudeřice a Bílina.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odvedl do státního rozpočtu 7,2 milionů korun, které získal prodejem 23 pozemků o výměře 27.935 m2 v katastrálních územích Chudeřice a Bílina. Uvedené pozemky se nacházejí uvnitř uzavřených areálů a tvoří jeden funkční celek. Úřad tak umožnil sjednocení vlastnictví nemovitostí v obou areálech.