Pátek, 28. února 2020

květen

Čtyřicet pozemků převedeno městu Svitavy

31.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Svitavy 40 pozemků v katastrálních územích Svitavy “ předměstí a Čtyřicet Lánů.

Obec Věrovany získala od ÚZSVM kulturní památku

27.05.2010
Hřbitovní kapli s pozemkem pod stavbou v katastrálním území Věrovany bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava).

Výnos z prodeje pozemků je více než sedm milionů korun

26.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), odvedl do státního rozpočtu přes 7,2 milionů korun, které získal prodejem pozemků dvěma obchodním společnostem.

Padělky světových značek zlikvidovány

25.05.2010
Likvidaci 20 tun zboží zabaveného v trestním řízení zabezpečil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), a to na základě pravomocného usnesení Městského soudu v Brně.

ÚZSVM převedl pozemky v blízkosti kulturní památky Les Království

24.05.2010
Celkem 9 pozemků, které se nacházejí v katastrálním území Debrné u Mostku, bezúplatně převedl státnímu podniku Povodí Labe ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové).

ÚZSVM předal klubovnu s pozemkem

20.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl spolku Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí budovu klubovny s pozemkem.

ÚZSVM převedl pozemky u zámku Lemberk

19.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl Národnímu památkovému ústavu nemovitosti v účetní hodnotě téměř 103 tisíc korun v katastrálním území Lvová.

Sjednocení vlastnických vztahů na Chebsku

18.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), odvedl do státního rozpočtu za 1. čtvrtletí letošního roku výnos z prodeje státního majetku ve výši téměř 2,3 milionu korun.

Převod mateřské školky ve veřejném zájmu

17.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl městu Vodňany areál mateřské školky ve Vodňanech. Majetek má hodnotu 11 milionů korun.

Kapli sv. Jana Nepomuckého získala obec

13.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Blížejov na Domažlicku zámeckou kapli sv. Jana Nepomuckého s pozemkem.

Heymannova kaple patří městu

12.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli městu Duchcov Heymannovu kapli, nemovitou kulturní památku.

Padělaná obuv byla rozdrcena a spálena

11.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), zlikvidoval ve spalovně odpadů 167.520 párů sportovní obuvi v hodnotě vyšší než 16,7 milionu korun.

Převedené pozemky zkvalitní životní prostředí

10.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl 2 pozemkové parcely do vlastnictví města Strakonice.

ÚZSVM předal hasičům požární hadice a proudnice

05.05.2010
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali Městu Dubí požární hadice a proudnice, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 116 tisíc korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl majetek v Aši

04.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR 2 lesní pozemky v obci Aš.

Majetek z trestné činnosti skončil v drtičce

03.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zlikvidoval soubor movitých věcí, které připadly státu na základě trestního řízení propadnutí nebo zabrání věcí, a to v souvislosti s nedovolenou výrobou a držením návykových látek.