Středa, 20. listopadu 2019

Křemenáč byl osídlen tři tisíce let před n. l.

23.05.2009
Břaské návrší bylo osídleno již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. V období eneolitu se na vrchu Křemenáči (Křemelák) u Stupna nacházelo výšinné sídliště lidu tzv. chamské kultury. Archeologické nálezy vypovídají, že tento lid dokázal vyrábět z místních surovin vlastní nádoby různých tvarů a velikostí.
Břaské návrší bylo osídleno již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. V období eneolitu se na vrchu Křemenáči (Křemelák) u Stupna nacházelo výšinné sídliště lidu tzv. chamské kultury. Archeologické nálezy vypovídají, že tento lid dokázal vyrábět z místních surovin vlastní nádoby různých tvarů a velikostí. Dodnes zachované zlomky keramiky nalezené na Křemenáči jsou tak dokladem nejstarší keramické výroby na Břasích. Od 3. 5. 1958 je tato lokalita s názvem Výšinné neopevněné sídliště Křemenáč pod číslem 15227/4-406 v seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Snahou obce bylo získat pozemky, které tvoří Křemenáč do majetku obce. V majetku obce byla původně malá část a to pozemekPK191/1 o výměře 6089 metrů čtverečních. Ostatní pozemky byly vlastnictvím státu. Bylo zahájeno jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu ostatních pozemků na obec. Podařil se bezúplatný převod pozemku PK 104 a úplatný převod pozemku 288/5, to je pozemek na kterém stojí vodojem a jeho oplocení. Ostatní pozemky se převést nepodařilo, protože mezitím bylo zahájeno jejich vydání v restituci panu Zdeňkovi Sternbergovi. Z tohoto důvodu jsme čekali na dokončení restituce a poté jsme ihned začali se správcem Sternberského majetku jednat o možnosti převodu pozemků pod Křemenáčem do majetku obce. Po několika jednáních jsme dospěli k řešení, mimo tyto pozemky jsme formou směny získali ještě pozemky další. Pod Křemenáčem se jedná o pozemky PK 105/1 o výměře 21069 metrů čtverečních a PK 193/9 o výměře 301 metrů. Celá lokalita má tady výměru 34510 metrů čtverečních, tedy téměř 3,5 hektaru.