Středa, 20. listopadu 2019

Obcím na ďársku přibylo celkem jednadvacet pozemků

23.05.2009
O celkem jednadvacet pozemků pod silnicemi jsou bohatší obce v okrese. Účetní hodnota bezplatně převedených pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví převážně obcí okresu ďár nad Sázavou dosáhla částky téměř čtyř milionu osmi set tisíc korun.
O celkem jednadvacet pozemků pod silnicemi jsou bohatší obce v okrese.
Účetní hodnota bezplatně převedených pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví převážně obcí okresu ďár nad Sázavou dosáhla částky téměř čtyř milionu osmi set tisíc korun.
ÚZSVM si těmito převody slibuje sjednocení vlastnických vztahů k pozemním komunikacím i pozemkům v rámci silniční sítě na území celého kraje, uvedla vedoucí samostatného oddělní Komunikace ÚZSVM Jana Rennerová. Kromě žďárských obcí získalo dva pozemky Ř˜editelství silnic a dálnic České republiky a šest jich připadlo kraji Vysočina, doplnila Rennerová.
Celkově byl kraji Vysočina přidělen majetek o celkové výměře 183 290 metrů čtverečních.