Středa, 20. listopadu 2019

Stát pokračuje v bezúplatných převodech pozemků na města a obce

20.05.2009
Také litoměřického regionu se týkají pokračující bezúplatné převody nemovitostí ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví měst a obcí. Většinou jde o převody pozemků pod místními komunikacemi IV. třídy, sloužících jako přístupy k nemovitostem v obcích nebo jako chodníky.
Také litoměřického regionu se týkají pokračující bezúplatné převody nemovitostí ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví měst a obcí. Většinou jde o převody pozemků pod místními komunikacemi IV. třídy, sloužících jako přístupy k nemovitostem v obcích nebo jako chodníky. Součástí zmíněných převodů je i veřejná zeleň. Na Litoměřicku se to týká města Lovosice, do jehož vlastnictví byly převedeny dva pozemky v ulici Tovární o celkové výměře 1 221 m2 a účetní hodnotě 8 547 Kč, uvedla Michaela Ročková, zástupkyně ředitelky ÚZSVM v Ústí nad Labem.