Čtvrtek, 21. listopadu 2019

V kopuli zanechali vzkazy příštím generacím

15.05.2009
Výměna kopule kostela svaté Rodiny v Havlíčkově Brodě proběhla v pondělí 11. května. Loni v červnu vrchol věže značně poškodil silný vítr.

Výměna kopule kostela svaté Rodiny v Havlíčkově Brodě proběhla v pondělí 11. května. Loni v červnu vrchol věže značně poškodil silný vítr.
Rekonstrukci kopule zajistil správce objektu, to znamená Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě. Náklady na akci činily 60 tisíc korun.


Ve staré kopuli se nacházela řada zajímavostí z let dávno minulých. V nové pracovníci úřadu zanechali vzkaz příštím generacím v papírové podobě i na CD disku.