Středa, 26. února 2020

květen

ÚZSVM převedl pozemek v oblasti chráněné přírodní památky

28.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl pozemek v katastrálním území Hradčany u ehuně. Novým majitelem pozemku se stala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků a komunikací

27.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi v celkové hodnotě více než půl milionu korun.

ÚZSVM pečuje o kulturní památky

25.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil v rámci péče o svěřený majetek opravu kopule kostela sv. Rodiny, památky z první poloviny 18. století.

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

20.05.2009
Celkem 29 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky téměř 4,8 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky pod komunikacemi

19.05.2009
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, prostřednictvím svých odborů Odloučených pracovišť v Ústeckém a Libereckém kraji pokračuje v bezúplatných převodech nemovitostí, zejména pozemků pod komunikacemi.

ÚZSVM převedl pozemky u dálnice D8

13.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky u dálnice D8.

ÚZSVM převedl bývalý vojenský majetek

12.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Městu Sušice bývalý vojenský majetek v katastrálním území Sušice nad Otavou, jehož hodnota převyšuje 4,5 milionu korun.

ÚZSVM prodal pozemky nezařazené do privatizace

11.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), za bezmála 1 milion korun prodal 10 parcel o celkové výměře 2.330 m˛ firmě TEPVOS s. r. o., která městu Ústí nad Orlicí zajišťuje zásobování vodou a čištění odpadních vod.

Spoluvlastnický podíl státu v Kladně vynesl 2,8 milionu korun

05.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), za 2,8 milionu korun prodal spoluvlastnický podíl státu na domu a pozemku.

Tiskové prohlášení ÚZSVM k prodeji Louckého kláštera

05.05.2009
ÚZSVM dne 30. 4. 2009 ukončil 3. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí Louckého kláštera, který se nachází v katastrálním území Znojmo “ Louka. Ve lhůtě stanovené v podmínkách výběrového řízení ÚZSVM neobdržel žádnou nabídku.

Nový Jičín získal od ÚZSVM administrativní budovu

04.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), dokončil bezúplatný převod administrativní budovy včetně pozemku městu Nový Jičín. Účetní hodnota převedených nemovitostí převyšuje 36 milionů korun.