Sobota, 28. března 2020

květen

ÚZSVM vyřešil podílové vlastnictví pozemků

29.05.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), při realizaci majetku věnuje pozornost také vypořádání dosud neuspořádaných majetkových vztahů a svými kroky usiluje o sjednocení vlastnictví.

ÚZSVM převedl pozemek v oblasti chráněné přírodní památky

28.05.2009
ÚZSVM převedl pozemek v oblasti chráněné přírodní památky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl pozemek v katastrálním území Hradčany u ehuně. Novým majitelem pozemku se stala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků a komunikací

27.05.2009
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků a komunikací
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi v celkové hodnotě více než půl milionu korun.

ÚZSVM umožnil další sjednocení majetku

26.05.2009
ÚZSVM umožnil další sjednocení majetku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučeného pracoviště Chomutov, referátu Most (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli pozemek o výměře 988 m2 v katastrálním území České Zlatníky do vlastnictví obce Obrnice.

Zchátralý dům má nového majitele

25.05.2009
Zchátralý dům má nového majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za 321 tisíc korun ve výběrovém řízení dům v katastrálním území Libějovice. Společně s budovou zde ÚZSVM nabyl i zemědělské pozemky, které prodal v samostatných výběrových řízeních za celkem 463 tisíc korun.

ÚZSVM pečuje o kulturní památky

25.05.2009
ÚZSVM pečuje o kulturní památky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil v rámci péče o svěřený majetek opravu kopule kostela sv. Rodiny, památky z první poloviny 18. století.

ÚZSVM předal k likvidaci omamné látky

21.05.2009
ÚZSVM předal k likvidaci omamné látky
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, dokončili evidenci dalších 23 případů zabrání věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě.

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

20.05.2009
ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi
Celkem 29 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedli v 1. čtvrtletí roku 2009 zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky téměř 4,8 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky pod komunikacemi

19.05.2009
ÚZSVM převedl pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, prostřednictvím svých odborů Odloučených pracovišť v Ústeckém a Libereckém kraji pokračuje v bezúplatných převodech nemovitostí, zejména pozemků pod komunikacemi.

Prodej nemovitostí v Černošicích

18.05.2009
Prodej nemovitostí v Černošicích
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Střední Čechy, přispěl do státního rozpočtu částkou, která převyšuje 5,5 milionu korun. Šlo o zisk z prodeje rodinného domku se zahradou o výměře téměř 1.000 m2 v katastrálním území Černošice.

ÚZSVM převedl lesní pozemky

14.05.2009
ÚZSVM převedl lesní pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), převedl státnímu podniku Lesy ČR pozemky určené k plnění funkcí lesa. Účetní hodnota převedených nemovitostí je téměř 2,7 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky u dálnice D8

13.05.2009
ÚZSVM převedl pozemky u dálnice D8
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky u dálnice D8.

ÚZSVM převedl bývalý vojenský majetek

12.05.2009
ÚZSVM převedl bývalý vojenský majetek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Městu Sušice bývalý vojenský majetek v katastrálním území Sušice nad Otavou, jehož hodnota převyšuje 4,5 milionu korun.

ÚZSVM prodal pozemky nezařazené do privatizace

11.05.2009
ÚZSVM prodal pozemky nezařazené do privatizace
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za bezmála 1 milion korun 10 parcel o celkové výměře 2. 330 m˛ firmě TEPVOS s. r. o., která městu Ústí nad Orlicí zajišťuje zásobování vodou a čištění odpadních vod.

ÚZSVM převedl majetek státním organizacím

07.05.2009
ÚZSVM převedl majetek státním organizacím
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Třebíč (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl 59 pozemků pod vodními plochami a lesy Zemědělské vodohospodářské správě Brno a státním podnikům Povodí Moravy a Lesy ČR.

ÚZSVM prodal další dědictví

06.05.2009
ÚZSVM prodal další dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ve výběrovém řízení rodinný dům v obci a katastrálním území Kamenice nad Lipou za 600 tisíc korun.

Spoluvlastnický podíl státu v Kladně vynesl 2,8 milionu korun

05.05.2009
Spoluvlastnický podíl státu v Kladně vynesl 2,8 milionu korun
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodali spoluvlastnický podíl státu na domu a pozemku za 2,8 milionu korun.

Nový Jičín získal od ÚZSVM administrativní budovu

04.05.2009
Nový Jičín získal od ÚZSVM administrativní budovu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), dokončil bezúplatný převod administrativní budovy včetně pozemku městu Nový Jičín. Účetní hodnota převedených nemovitostí převyšuje 36 milionů korun.