Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM předal k likvidaci omamné látky

21.05.2009
ÚZSVM předal k likvidaci omamné látky
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, dokončili evidenci dalších 23 případů zabrání věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě.
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, dokončili evidenci dalších 23 případů zabrání věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě.

Jednalo se o případy, kdy bylo obžalovaným na základě pravomocných rozsudků okresních soudů a také Rozhodnutím Policie ČR, Okresního ředitelství v České Lípě, vysloveno propadnutí nebo zabrání věci podle trestního zákona.

V uvedených případech bylo zabráno nebo propadlo do vlastnictví státu 49,12 g metamfetaminu, zvaného také pervitin, 0,4 g heroinu a 3,08 kg sušeného konopí. Dále pak velké množství předmětů, které slouží k výrobě psychotropních látek. Celkem se jednalo o 97 položek (např. baňky, injekční stříkačky, teploměry, digitální váhy, umělohmotné PET lahve s různými tekutinami) nebo 240 kusů tablet léku Panadol Plus Grip.

Zabrané drogy po celou dobu zůstávají v držení Policie České republiky a k fyzickému předání dotčeného majetku tedy nedochází. Zaměstnanci ÚZSVM administrativním úkonem předávají příslušnost hospodaření s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním řízení Ministerstvu vnitra ČR. Policie ČR zadržené drogy a zařízení k jejich výrobě za velice přísných podmínek zlikviduje ve spalovně.

Pozn.: Prekursor je výchozí látka nebo částice, z níž chemickou přeměnou vzniká výsledný produkt.