Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převedl bývalý vojenský majetek

12.05.2009
ÚZSVM převedl bývalý vojenský majetek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Městu Sušice bývalý vojenský majetek v katastrálním území Sušice nad Otavou, jehož hodnota převyšuje 4,5 milionu korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Městu Sušice bývalý vojenský majetek v katastrálním území Sušice nad Otavou, jehož hodnota převyšuje 4,5 milionu korun.

Jednalo se o administrativní budovu v areálu bývalých kasáren v Sušici, které do roku 1998 užívala Armáda ČR. Následně objekt převzal Okresní úřad Klatovy a po jeho zániku ÚZSVM.

Bezúplatný převod zmíněného majetku proběhl v souladu s usnesením Vlády ČR. Město Sušice získalo nemovitosti pro účely bytové a sociální a smlouvou o bezúplatném převodu se zavázalo užívat majetek po dobu minimálně 20 let ode dne nabytí do vlastnictví.