Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM převedl pozemky u dálnice D8

13.05.2009
ÚZSVM převedl pozemky u dálnice D8
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky u dálnice D8.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky u dálnice D8.

ÚZSVM předal Ř˜editelství silnic a dálnic ČR 8 pozemků na Litoměřicku o celkové výměře 6.595 m2. Pozemky přináleží k dálnici D8 a nacházejí se v místě stavby mimoúrovňové křižovatky. Celková účetní hodnota převedených nemovitostí přesahuje 112 tisíc korun.

ÚZSVM tyto pozemky převzal ze zákona po zrušeném Okresním úřadu Litoměřice.