Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM prodal pozemky nezařazené do privatizace

11.05.2009
ÚZSVM prodal pozemky nezařazené do privatizace
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za bezmála 1 milion korun 10 parcel o celkové výměře 2. 330 m˛ firmě TEPVOS s. r. o., která městu Ústí nad Orlicí zajišťuje zásobování vodou a čištění odpadních vod.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za bezmála 1 milion korun 10 parcel o celkové výměře 2. 330 m˛ firmě TEPVOS s. r. o., která městu Ústí nad Orlicí zajišťuje zásobování vodou a čištění odpadních vod.

Tyto parcely jsou součástí velkého množství nemovitostí, převážně pozemků a drobných staveb, které užíval státní podnik Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a v první polovině 90. let nebyly zařazeny do privatizačního projektu tohoto podniku. V průběhu roku 2009 bude obdobným způsobem ÚZSVM realizovat i soubory pozemků v areálu čistíren odpadních vod v Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě. Předpokládaný výnos bude 3,5 milionu korun.