Pátek, 20. září 2019

Nelegální palírny destilátů skončí v muzeu

28.05.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), převzal od Policie ČR na základě usnesení Okresního soudu v Kroměříži dvě nezákonné domácí palírny destilátů.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), převzal od Policie ČR na základě usnesení Okresního soudu v Kroměříži dvě nezákonné domácí palírny destilátů. Jedná se o měděné kotle, víka kotlů, míchadla a chladicí zařízení.ÚZSVM tyto domácí palírny předal bezúplatně Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, které je využije jako exponáty stálé expozice Muzea lidových pálenic na moravsko-slovenském pomezí ve Vlčnově.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace