Sobota, 4. dubna 2020

Statutární město Zlín převzalo pozemky

19.05.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Statutárnímu městu Zlín pozemky, jejichž celková účetní hodnota je téměř 8,3 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Statutárnímu městu Zlín pozemky, jejichž celková účetní hodnota je téměř 8,3 milionů korun.V prvním případě se jednalo o 7 pozemků o celkové výměře více než 12 tisíc m2, které se nacházejí pod místními komunikacemi v katastrálním území Zlín. Účetní hodnota těchto pozemků je téměř 4,6 milionů korun.

Uvedeným převodem umožnil ÚZSVM sjednotit vlastnictví pozemků a staveb “ povrchů komunikací, které jsou zařazeny do pasportu místních komunikací a které město Zlín spravuje a udržuje na své náklady.Další dokončený bezúplatný převod Statutárnímu městu Zlín se týkal pozemku pod komunikací I. třídy v katastrálním území Malenovice u Zlína. Pozemek o celkové výměře téměř 5 tisíc m2 má účetní hodnotu téměř 3,7 milionů korun.
Tímto převodem ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemku a stavby “ povrchu komunikace, která slouží jako veřejná komunikace a zároveň jako cyklostezka za obytnou částí Malenovice u Zlína.ÚZSVM realizuje převod těchto nemovitostí, které slouží široké veřejnosti, bezúplatně ve veřejném zájmu. Jedná se o majetek, který ke své činnosti nepotřebuje žádná organizační složka státu ani jiná státní organizace.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace