Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM pokračuje v likvidaci padělků

05.05.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), zlikvidoval další movitý majetek, který ÚZSVM připadl na základě trestních příkazů a usnesení okresních soudů bývalého Východočeského kraje.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), zlikvidoval další movitý majetek, který ÚZSVM připadl na základě trestních příkazů a usnesení okresních soudů bývalého Východočeského kraje.Mimo obvyklý sortiment, jako jsou padělky značkových oděvů a obuvi, byly tentokrát znehodnoceny také pašované nekolkované cigarety, jejichž tržní cena by přesáhla 250 tisíc korun.Padělky, které nelze využít se souhlasem vlastníka ochranné značky k humanitárním účelům, jsou znehodnoceny rozdrcením a následně využity jako přísada do paliva při výrobě cementu.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace