Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM předal majetek vysoké hodnoty

06.05.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Městu Jablonec nad Nisou administrativní budovu, jejíž celková účetní hodnota je více než 60,5 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Městu Jablonec nad Nisou administrativní budovu, jejíž celková účetní hodnota je více než 60,5 milionů korun.ÚZSVM předal majetek po bývalém okresním úřadu č. p. 22 v Komenského ulici smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí. Součástí převodu byla také stavební parcela o celkové výměře 422 m2, pozemková parcela o výměře 702 m2, stavba parkoviště a movité věci, které tvoří nedílnou součást budovy pořízené tzv. na míru pro potřeby civilně správních agend.Všechny tyto nemovitosti leží v památkově chráněném území, nejsou však zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek, a proto bezúplatný převod nevyžadoval schvalovací doložku Ministerstva kultury ČR.Převod administrativní budovy včetně souvisejících nemovitostí schválila Vláda České republiky.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace