Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM předal na Teplicku 97 pozemků

05.05.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil bezúplatný převod 97 pozemků pod komunikacemi 1. třídy a rychlostními komunikacemi. Celková hodnota pozemků, které ÚZSVM převedl ؘeditelství silnic a dálnic ČR, přesahuje částku 92 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil bezúplatný převod 97 pozemků pod komunikacemi 1. třídy a rychlostními komunikacemi. Celková hodnota pozemků, které ÚZSVM převedl Ř˜editelství silnic a dálnic ČR, přesahuje částku 92 milionů korun.Předané pozemky se nacházejí ve 22 katastrálních územích okresu Teplice, např. Bystřany, Domaslovice, Dubí u Teplic, Cínovec, Hrob, Křemýž nebo Velvěty.ÚZSVM převedl pozemky v souladu se zákonem č. 219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Bezúplatné převody schválilo Ministerstvo dopravy ČR.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace