Pondělí, 21. října 2019

Nová ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem - ÚZSVM

30.05.2007
Nová ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem - ÚZSVM
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, má od 30. 5. 2007 novou ředitelku. JUDr. Helena Brožovská byla do funkce jmenována Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem ÚZSVM.

ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, má od 30. 5. 2007 novou ředitelku. JUDr. Helena Brožovská byla do funkce jmenována Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem ÚZSVM.JUDr. Helena Brožovská je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1977 - 1987 působila jako vedoucí správního odboru na Městském národním výboru v Mimoni, v letech 1987 - 1990 na Okresním národním výboru v České Lípě jako vedoucí správního odboru. V letech 1991 - 2002 působila na Okresním úřadu Česká Lípa, do roku 1994 jako vedoucí kanceláře přednosty, od roku 1994 zastávala funkci přednostky tohoto okresního úřadu.
Od roku 2003 působila jako právní zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územního pracoviště Ústí nad Labem. Od 1. 5. 2004 zastávala funkci zástupkyně ředitele tohoto Územního pracoviště.ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem hospodaří s majetkem v celkové účetní hodnotě 2,6 miliardy korun. V roce 2006 řešilo 1 209 případů soudních jednání a správních řízení. Územní pracoviště Ústí nad Labem zrealizovalo majetek v celkové účetní hodnotě 248 mil. korun (včetně bezúplatných převodů). Zaměstnanci ÚZSVM odvedli do státního rozpočtu částku 57 383 417 korun.

Nejzajímavějším případem byla realizace kulturní památky -  bezúplatného převodu zříceniny hradu Hasištejn na Obec Místo.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb., k 1. 7. 2002, je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Dle platných právních předpisů ÚZSVM jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se určených skupin majetku státu. Na základě dohody může v některých majetkových záležitostech poskytovat právní pomoc také obcím a městům, a to buď tak, že v řízení vystupuje namísto obce, nebo jako vedlejší účastník na její straně. ÚZSVM rovněž zpracovává právní stanoviska týkající se majetku státu, a to na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací nebo Pozemkového fondu.

Svou činnost ÚZSVM vykonává prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze.