Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, hospodaří s majetkem v hodnotě 2,64 mld. korun

02.05.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Územní pracoviště Ústí nad Labem, řídí celkem 9 odborů Odloučených pracovišť, hospodaří s majetkem v celkové účetní hodnotě více než 2,64 mld. Kč a v roce 2006 řešilo více než 1200 případů soudních sporů (z toho bylo 396 dědických řízení, 717 soudních jednání a 96 správních řízení). Územní pracoviště Ústí nad Labem zrealizovalo majetek v celkové účetní hodnotě více než 248,73 mil. Kč (včetně bezúplatných převodů).

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Územní pracoviště Ústí nad Labem, řídí celkem 9 odborů Odloučených pracovišť, hospodaří s majetkem v celkové účetní hodnotě více než 2,64 mld. Kč a v roce 2006 řešilo více než 1200 případů soudních sporů (z toho bylo 396 dědických řízení, 717 soudních jednání a 96 správních řízení). Územní pracoviště Ústí nad Labem zrealizovalo majetek v celkové účetní hodnotě více než 248,73 mil. Kč (včetně bezúplatných převodů). Zaměstnanci ÚZSVM odvedli do státního rozpočtu více než 57,38 mil. Kč. Nejzajímavějším případem byl bezúplatný převod zříceniny hradu Hasištejn na Obec Místo. Jde o gotický hrad, který byl postaven asi v letech 1300-1310 při důležitém hraničním přechodu na tzv. Kralupské cestě směřující z Čech do saského Annabergu. Zakladatel hradu není znám, první zpráva o hradu Hasištejn pochází z roku 1348.

Úspěšnost zaměstnanců ÚZSVM při hájení zájmů státu před soudy je téměř 96 %.
Z dalších případů ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem:zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa dokončují bezúplatný převod areálu zříceniny hrádku Svojkov spolu s pozemky do vlastnictví obce Svojkov a převod sochy sv. Jana Nepomuckého do vlastnictví obce Horní Police.Odbor Odloučené pracoviště Chomutov připravuje bezúplatný převod výklenkové kapličky Panny Marie na obec Chbany a dále bezúplatný převod pěti pozemků, včetně Sally Tereny, v zámeckém parku zámku Klášterec nad Ohří na Město Klášterec nad Ohří.Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou dokončují převod souboru tří domů a příslušných pozemků do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb., k 1. 7. 2002, je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Dle platných právních předpisů ÚZSVM jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se určených skupin majetku státu. Na základě dohody může poskytovat v některých majetkových věcech právní pomoc také obcím a městům, a to buď tak, že v řízení vystupuje namísto obce, nebo jako vedlejší účastník na její straně. ÚZSVM rovněž zpracovává právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku státu na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací nebo Pozemkového fondu.

Svou činnost ÚZSVM vykonává prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze.Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace