Pondělí, 30. března 2020

květen

ÚZSVM: Pozemky pod komunikacemi získal bezúplatně kraj

30.05.2006
Pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy v pěti katastrálních územích jsou předmětem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku státu z ÚZSVM na Ústecký kraj. Konkrétně se jedná o pozemky v katastrálním území Brloh, Hříškov, Černochov, Nová Ves u Hříškova a Vojničky v celkové účetní hodnotě více než 84 tisíc korun.

ÚZSVM prodal nemovitosti za 1,4 miliony korun

24.05.2006
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Teplice získalo v měsíci květnu finanční částku ve výši 1.400.000 korun. Právě tolik zaplatil vítěz výběrového řízení na prodej pozemků o celkové rozloze přibližně 12 hektarů v lokalitě Města Dubí.

ÚZSVM zlikvidoval téměř 2,5 tuny neoprávněně označeného zboží

23.05.2006
Téměř 2,5 tuny zabaveného zboží zlikvidovali v uplynulých dnech zaměstnanci ÚZSVM Územního pracoviště Plzeň.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více než 5,5 miliónu korun

18.05.2006
Částku více než 5,5 milionů korun získal do státního rozpočtu ÚZSVM prodejem nemovitostí v katastrálním území Bzenec. Konkrétně se jedná o podsklepený třípodlažní objekt č. p. 310 s podkrovím a přiléhající zastavěnou plochou. V uplynulých osmi letech přitom nebyl tento objekt nikým užíván.

ÚZSVM převádí pozemky tvořící koryta vodních toků

16.05.2006
Již dvacet případů bezúplatných převodů pozemků tvořících koryta vodních toků o celkové výměře 11 553 m2 vyřešil za posledních dvanáct měsíců ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště) Střední Čechy.

ÚZSVM: Historické stokoruny a vkladní knížky putují do Muzea Vysočina

15.05.2006

ÚZSVM zajistil likvidaci téměř 19 tun zabaveného zboží

12.05.2006
Likvidaci téměř 19 tun věcí zabavených v trestním řízení zajistil v uplynulých dnech odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno). Jednalo se o napodobeniny textilu, obuvi a nášivek výrobců předních světových značek, neoprávněně označených ochrannou známkou.