Středa, 26. února 2020

květen

ÚZSVM: Pozemky pod komunikacemi získal bezúplatně kraj

30.05.2006
Pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy v pěti katastrálních územích jsou předmětem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku státu z ÚZSVM na Ústecký kraj.

ÚZSVM poskytl školící středisko Vězeňské službě Praha

25.05.2006
ÚZSVM poskytl školící středisko Vězeňské službě Praha
Školící středisko v Dolních Věstonicích zajistil ÚZSVM pro Vězeňskou službu Praha. Jedná se o budovu v hodnotě více než 2 miliony korun včetně přilehlých pozemků.

ÚZSVM zamezil nelegální výrobě alkoholu

25.05.2006

ÚZSVM prodal nemovitosti za 1,4 miliony korun

24.05.2006
ÚZSVM prodal nemovitosti za 1,4 miliony korun
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Teplice získalo v měsíci květnu finanční částku ve výši 1.400.000 korun. Právě tolik zaplatil vítěz výběrového řízení na prodej pozemků o celkové rozloze přibližně 12 hektarů v lokalitě Města Dubí.

ÚZSVM přispěl do státního rozpočtu částkou více než 10,5 milionu korun

23.05.2006
ÚZSVM přispěl do státního rozpočtu částkou více než 10,5 milionu korun
Budovu v Alšově ulici v Plzni zrealizoval v těchto dnech ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň. Nemovitost nabízená ve výběrovém řízení za minimální kupní cenu 5 milionů korun byla prodána nejvyšší nabídce za cenu 10 550 000 Kč.

ÚP Plzeň likvidovalo neoprávněně označené zboží

23.05.2006
ÚP Plzeň likvidovalo neoprávněně označené zboží
Téměř 2,5 tuny zabaveného zboží zlikvidovali v uplynulých dnech zaměstnanci ÚZSVM Územního pracoviště Plzeň. Jednalo se o neoprávněně označené boty (2084 párů), oblečení (67 svetrů) a pirátské nosiče (2789 CD, 537 DVD, 19 videokazet).

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více než 5,5 miliónu korun

18.05.2006
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu  více než 5,5 miliónu korun
Částku více než 5,5 milionů korun získal do státního rozpočtu ÚZSVM prodejem nemovitostí v katastrálním území Bzenec. Konkrétně se jedná o podsklepený třípodlažní objekt č. p. 310 s podkrovím a přiléhající zastavěnou plochou. V uplynulých osmi letech přitom nebyl tento objekt nikým užíván.

ÚZSVM převádí pozemky tvořící koryta vodních toků

16.05.2006
ÚZSVM převádí pozemky tvořící koryta vodních toků
Již dvacet případů bezúplatných převodů pozemků tvořících koryta vodních toků o celkové výměře 11 553 m2 vyřešil za posledních dvanáct měsíců ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště) Střední Čechy.

ÚZSVM: Historické stokoruny a vkladní knížky putují do Muzea Vysočina

15.05.2006
ÚZSVM: Historické stokoruny a vkladní knížky putují do Muzea Vysočina
Soubor sedmi vkladních knížek a čtyř kusů bankovek předal v uplynulých dnech ÚZSVM Muzeu Vysočina v Jihlavě. Dvanáct sbírkových exponátů přitom pochází od osoby, která zemřela bez jakýchkoli dědiců, a majetek tak připadl rozhodnutím soudu státu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM zajistil likvidaci téměř 19 tun zabaveného zboží

12.05.2006
ÚZSVM zajistil likvidaci téměř 19 tun zabaveného  zboží
Likvidaci téměř 19 tun věcí zabavených v trestním řízení zajistil v uplynulých dnech ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno). Jednalo se o napodobeniny textilu, obuvi a nášivek výrobců předních světových značek, neoprávněně označených ochrannou známkou.

ÚZSVM vyhrál spor o hrad Bouzov

05.05.2006
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhrál v první instanci soudní spor o významnou kulturní památku hrad Bouzov. Dne 4. 5. 2006 o tom rozhodl Okresní soud v Olomouci.

ÚZSVM odvedl do státní pokladny 1. 150 000 korun

03.05.2006
ÚZSVM  odvedl  do státní pokladny 1. 150 000 korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové) získal do státní pokladny částku 1. 150 000 korun prodejem nemovitostí v obci Litomyšl na základě výběrového řízení.