Pondělí, 21. října 2019

Nemovitosti v hodnotě více než 10,2 milionu korun převedl ÚZSVM k užívání Policii ČR

23.05.2005

ÚZSVM převedl v uplynulém týdnu v Chomutově nemovitosti k užívání Policii ČR. Uspoří se tak státní finanční prostředky.Konkrétně se jedná o budovu po bývalém okresním úřadu na náměstí T. G. Masaryka č. p. 3100 a související pozemky. Účetní hodnota nemovitostí činí více než 10,2 milionu korun.Toto konečné uspořádání navrhla nejprve Vládní dislokační komise a následně jej schválila vláda ČR v souladu s příslušným vládním usnesením.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace