Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převádí budovu po okresním úřadu na Policii ČR

16.05.2005

Administrativní budovu v Nymburce v ulici Komenského č. p. 1254 převádí ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy) na Policii ČR. Dojde tak k úspoře státních finančních prostředků.Převod objektu po bývalém okresním úřadu doporučila Vládní dislokační komise a následně byl schválen vládou ČR v souladu s příslušným vládním usnesením.V této budově dosud sídlilo Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad ČR, Státní rostlinolékařská správa a Česká školní inspekce.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace