Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM likviduje několik desítek tisíc litrů nezdaněného lihu

14.05.2003
ÚZSVM likviduje několik desítek tisíc litrů nezdaněného lihu

Přibližně třicet pět tisíc litrů lihu - syntetického, technického a neznámého původu - likviduje v současné době Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odbor Odloučené pracoviště Břeclav. O propadnutí věci do rukou státu rozhodl Okresní soud v Břeclavi na základě splnění skutkové podstaty dvou trestných činů.Líh byl zabavený při páchání trestné činnosti zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a dále trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami.

Odsouzený pro účel prodeje vyrobil a sobě z nedbalosti opatřil potraviny, při jejichž užívání by bylo vážně ohroženo lidské zdraví. Líh neznámého původu například obsahoval látky terciálního butanolu, z něhož je zakázáno vyrábět lihoviny a uvádět výrobky z tohoto lihu do oběhu.Ve spolupráci s firmou (která předložila nejvýhodnější nabídku a stanovila nejpřijatelnější cenu za provedení) je ÚZSVM povinný zajistit likvidaci velkého množství lihu. Za tzv. "vylití" v čističce odpadních vod Modřice u Brna tak ÚZSVM zaplatí odhadovaných 137 000,- Kč.