Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM hledá správce pozorovatelen

17.05.2004
ÚZSVM hledá správce pozorovatelen


Nového správce tří pozorovatelen hledá ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), kterému přešla na základě zákona příslušnost hospodařit s těmito objekty po zrušeném okresním úřadu Frýdek-Místek. ÚZSVM proto hledá jinou organizační složku státu, případně další subjekty z řad územních samosprávných celků, které by stavby tak specifického charakteru využily. Jejich demolice by byla, vzhledem ke stavebnímu provedení značně finančně náročná, ba dokonce technicky nemožná.Pozorovatelny byly vybudovány bez ohledu na vlastnické vztahy k pozemkům a až v 90. letech minulého století došlo k jejich dodatečnému zaměření a k zanesení do katastru nemovitostí.Pozorovatelna byla stavba o velikosti přibližně 4x3 m a byla řešena jako železobetonová konstrukce krabicového tvaru, z větší části zapuštěná do terénu se třemi průzory.V letech 1958-60 byl Okresním národním výborem ve Frýdku-Místku na úpatí pohoří Beskyd vybudován systém pěti pozorovatelen, ze kterých bylo možno pozorovat nejen vlastní sektory, ale i sektory sousedních pozorovatelen, se snadným napojením na telefonní síť a propojením na velitelské stanoviště civilní obrany.