Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM převedl 18 lesních pozemků a 31 vodních ploch

06.05.2004


Také v letošním roce pokračuje ÚZSVM v převodu pozemků na nové správce. Odbor Odloučené pracoviště Benešov Územní pracoviště Střední Čechy ÚZSVM evidoval v roce 2004 celkem 20 lesních pozemků a 43 pozemků vodních ploch (vodních toků).V obou případech již většina těchto pozemků patří novým správcům. Lesy ČR takto získaly od státu 18 lesních pozemků o celkové výměře více než 230.000 m2. Lesy ČR - Oblastní správa toků a Zemědělská vodohospodářská správa převzaly 31 pozemků vodních ploch (vodních toků) o celkové výměře více než 37.000 m2.ÚZSVM má jednoznačně zájem na tom, aby u pozemků a vodních ploch byla zajištěna odpovídající péče a ochrana. Protože však není příslušný toto vykonávat, převádí je dle platných právních předpisů na vhodné správce.