Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM vytvořil podmínky pro zajištění odvodů branců

20.05.2004


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územní pracoviště Hradec Králové umožnil důstojný průběh jednání odvodních komisí v prostorách budov, s nimiž hospodaří. Stalo se tak na odloučených pracovištích ÚZSVM ve Svitavách, v Ústí nad Orlicí a v Náchodě.Díky těmto prostorám mají odpovídající podmínky k výkonu své práce jak odvodní komise, tak také čekající branci. O dobré spolupráci, navazující na minulý rok, svědčí děkovný dopis, který zaslal řediteli Územního pracoviště Hradec Králové ÚZSVM náčelník Územní vojenské správy podplukovník Bohumil Vojta.