Středa, 23. října 2019

O koupališti se má diskutovat

Přesto, že je koupaliště velkou zátěží pro městskou pokladnu, i letos jej ještě otevřou.

Ještě ani letos se návštěvníci frýdlantského koupaliště nemusejí obávat, že brány tohoto zařízení zůstanou zavřeny. Otázkou však zůstává, jaká bude jeho budoucnost.

Areálem vloni prošlo více než 14 tisíc návštěvníků, což není málo a je to i číslo podobné předchozím sezónám. S ohledem na jeho celkovou zastaralost a také na problémy spojené s nevyřešenými restitucemi církevních pozemků, které se koupaliště týkají, a které brání jeho dalšímu rozvoji, i letos finančně podpoříme TJ Ferrum, aby mohly být jeho brány otevřeny našim návštěvníkům, řekla starostka města Helena Pešatová. Otevřený bazén se zázemím je v provozu od roku 1972. Problematické je to, že se nachází na pozemcích dvou vlastníků. Tím prvním je provozovatel koupaliště TJ Ferrum Frýdlant nad Ostravicí, ovšem větší část pozemků o výměře 6 500 metrů čtverečních je zatížena komplikacemi s dosud nevyřešenými restitucemi církevního majetku, které v minulosti patřily olomouckému arcibiskupství. Nyní tyto pozemky spravuje stát.

Do konce loňského roku měla TJ s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřenou výpůjčku těchto pozemků. Letos bude mezi oběma stranami uzavřena nájemní smlouva, kde v této chvíli je výše nájmu stanovena na částku vyšší než 71 tisíc korun za rok. Tato suma je nárokovaná v období až příštích osmi let, je navíc kumulovaná výší inflace, zdůraznila starostka.

Samotná TJ vyčíslila pro letošní sezonu nezbytné náklady na zajištění areálu a provozu na částku okolo 400 tisíc korun, z toho jen na nejnutnější opravy by mělo padnout 41 tisíc.

Chybějící finance zajistí formou navýšení cen vstupného o pět korun ve všech kategoriích i zvýšením cen pronájmů stánků a kiosků. Město Frýdlant nad Ostravicí přispěje částkou 250 tisíc korun, kterou má již vyčleněnu v rozpočtu a kterou pro tyto účely schválilo zastupitelstvo na svém zasedání již v prosinci 2010. Nezanedbatelnou jednorázovou částkou ve výši 80 tisíc korun se rozhodl přispět i místní podnikatel.

V tuto chvíli obhajuji sílící názor potřeby vyvolat širokou diskusi na téma, co za daných podmínek s koupalištěm ve Frýdlantu nad Ostravicí dál. I v létě 2011 se náš sportovní areál bude potýkat s obrovskou konkurencí okolních velkých aquaparků, jakými jsou Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Ostravice, a s výhledem do roku 2013 i Čeladná. Lidé stále častěji hledají osvěžení u domácích malých bazénů, rostoucí oblibě se těší i přírodní koupání v čisté řece Ostravici. Jednou z variant, jak posílit ve Frýdlantu prvek letního koupání, je plánovaná rekonstrukce Sportovního a relaxačního centra Giff aréna, dodala Pešatová.

Myšlenku, že je možná výstavba nového bazénu s výhledem na Lysou horu v Giff aréně, připustil i Roland Slavíček, jednatel provozující společnosti Termo Frýdlant nad Ostravicí.

Venkovním prvkem by mohlo být i velké brouzdaliště, uzavřel Slavíček.