Středa, 23. října 2019

Případem převodu pozemků se začala zabývat policie

To, co se dalo očekávat v případě prodeje pozemků ve Vávrově ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm firmě SBK Group Investment, se také stalo. Záležitost je nyní předmětem trestního oznámení.

Prodej pozemků ve Vávrově ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm byl předmětem několika rušných diskusí na minulých zasedáních zastupitelstva. Na tom posledním již bylo hodně rušno.

Město loni prodalo pozemky ve Vávrově ulici společnosti SBK Group Investment. Mezi nimi byly i pozemky, které Frenštát dostal darem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na základě darovací smlouvy, podepsané oběma stranami 8. října 2002. Právní účinky vkladu vlastnického práva nastaly podle Karola Siwka, ředitele Územního pracoviště Ostrava ÚZSVM, 16. února 2005. Ve smlouvě je mimo jiné podmínka, že obdarovaný se zavazuje, že nedojde v průběhu deseti let k převodu pozemků na třetí osobu. Pokud dojde k porušení, odvede obdarovaný do státního rozpočtu peněžní částku odpovídající zjištěné ceně v době následného převodu, uvedl pro Novojičínský deník Siwek. Město ale, i přes uvedenou skutečnost, prodalo osm těchto pozemků za 2,146 milionu korun. Tuto sumu pak muselo zaplatit do 27. dubna ÚZSVM jako sankci. Na posledním zasedání zastupitelstva se mělo zastupitelům dostat vysvětlení od bývalého starosty Stanislava Hrabovského. Ten se ale den před zasedáním vzdal mandátu zastupitele a ostatním zastupitelům rozeslal dopis, ve kterém sdělil, že prodej již nešlo zastavit, neboť město by muselo zaplatit zmařené náklady společnosti SBK Group Investment, a to ve výši tří milionů korun.

Na zmíněném posledním zasedání nastala polemika, zda městu vznikla či nevznikla škoda.
Jsem na rozpacích a nabývám stále více přesvědčení, že otázka, zda byla škoda nebo nebyla, není na nás, ale že by se tyto věci měly posunout ke státnímu zastupitelství a policii, vyslovil svůj názor zastupitel Milan Bureš. Ten také, podle informací, které Deník získal, podal podnět na Okresní státní zastupitelství v Novém Jičíně.

Potvrzuji, že na zdejším státním zastupitelství bylo přijato trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s převodem pozemků města Frenštát pod Radhoštěm na společnost SBK Group Investment, s. r. o., sdělila písemně Zuzana Minářová, okresní státní zástupkyně. Ve sdělení rovněž uvedla, že o dva dny později obdrželo okresní státní zastupitelství další, obsahově shodné podání jiného oznamovatele. Dozorující státní zástupce, specialista na hospodářskou trestnou činnost a finanční kriminalitu, dne 27. 4. 2011 předal oznámení k prověření Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality, v Novém Jičíně a o postoupení věci informoval oba oznamovatele, doplnila Minářová.

Novojičínský okresní policejní mluvčí Petr Gřes pro Novojičínský deník uvedl, že oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně informace ve zmíněných oznámeních v současné době prověřuje.