Pondělí, 6. dubna 2020

květen

ÚZSVM zlikvidoval tuny movitých věcí z neúspěšných dražeb

30.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval více než 9 tun movitých věcí, které se nepodařilo okresnímu soudu prodat ve dvou kolech dražby.

Převedený pozemek bude součástí naučné stezky

29.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl na doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny do vlastnictví TJ Sokol Horušice pozemek v katastrálním území Horka u ehušic. Rozloha nemovitosti je bezmála 7.500 m2.

Majetek Fondu dětí a mládeže znovu patří státu

25.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal zpět do vlastnictví České republiky majetek po bývalém Fondu dětí a mládeže.

Drogy a zařízení k jejich výrobě zlikvidováno

22.05.2011
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil evidenci velkého množství případů zabrání nebo propadnutí věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení určených k jejich výrobě.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky Plzeňskému kraji

18.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji 5 pozemků o celkové rozloze 23.786 m. Účetní hodnota majetku převyšuje půl milionu korun.

Dědictví na Příbramsku prodáno

17.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), za bezmála 2,3 miliony korun prodal nemovitosti a movité věci v katastrálních územích Pečičky, Pečice a Smolotely.

ÚZSVM zlikvidoval věci z trestné činnosti

15.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval věci použité ke spáchání trestného činu.

Obec na Zlínsku získala 39 pozemků

11.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl ve 2. pololetí roku 2010 obci Zádveřice-Raková 39 pozemků pod komunikacemi v celkové účetní hodnotě téměř 1,3 milionu korun.

Uložené finanční prostředky připadly státu

03.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), odvedl v roce 2010 do státního rozpočtu více než 600 tisíc korun složených do úschovy Okresního soudu ve Zlíně.

Obec získala 18 pozemků od státu

02.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Opařany na Táborsku 18 pozemků, jejichž účetní hodnota je téměř 1,3 milionu korun.

ÚZSVM podpořil sociální projekt Moravskoslezského kraje

01.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl byt 2+1 v Novém Jičíně do vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to včetně podílu na bytovém domě a na pozemku.