Sobota, 4. dubna 2020

Bezúplatné převody ve Strakonicích

08.05.2011
Bezúplatné převody ve Strakonicích
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemky pod bytovým domem ve Strakonicích.

Bytový dům v ulici Mírová byl postaven na 9 stavebních parcelách, přičemž dalších 9 parcel slouží majitelům bytů jako související obslužné pozemky. ÚZSVM k převodu vypracoval více než 80 darovacích smluv, které byly následně uzavřeny v souladu se zákonem o majetku státu.

Zpracování takového množství darovacích smluv se samozřejmě neobešlo bez komplikací. Ty vznikly např. úmrtím nabyvatele, takže ÚZSVM musel vyčkat na výsledek dědického řízení, nebo v případě rozvodu manželství, kdy nejprve muselo proběhnout majetkové vypořádání.

Díky tomuto převodu, o jehož realizaci požádali ÚZSVM přímo vlastníci bytových jednotek, došlo ke sjednocení vlastnických vztahů k bytům a k pozemkům pod domem.