Pátek, 21. února 2020

Dům na Vysočině prodán ve výběrovém řízení

10.05.2011
Dům na Vysočině prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal za více než 610 tisíc korun rodinný dům v Lukách nad Jihlavou.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal za více než 610 tisíc korun rodinný dům v Lukách nad Jihlavou. Výnos z prodeje majetku ÚZSVM následně odvedl do státního rozpočtu.
Dům se stavební parcelou a zahradou byl prodán ve výběrovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou. ÚZSVM zároveň prodal movité věci, které se nacházely v domě. Movitý i nemovitý majetek byl součástí tzv. odúmrti, kterou stát nabyl v dědickém řízení.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.