Pondělí, 17. února 2020

Majetek Fondu dětí a mládeže znovu patří státu

25.05.2011
Majetek Fondu dětí a mládeže znovu patří státu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal zpět do vlastnictví České republiky majetek po bývalém Fondu dětí a mládeže.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal zpět do vlastnictví České republiky majetek po bývalém Fondu dětí a mládeže.Předmětem ohlášení změny práva k nemovitosti do katastru nemovitostí byla budova a 2 pozemky nacházející se v katastrálním území Teplice. Stalo se tak na základě rozsudku Okresního soudu v Teplicích ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem.Zákonem č. 113/1993 Sb. byla zřízena právnická osoba Fond dětí a mládeže (FDM), které byl svěřen majetek bývalého SSM. Ke dni 1. 12. 2000 byl však FDM zrušen a dán do likvidace, 1. 1. 2005 přešla práva a povinnosti zrušeného fondu na Ministerstvo financí ČR.Likvidátor však v dané věci nepostupoval v souladu se zákonem, když prostřednictvím svého právního zástupce učinil veřejnou soutěž dříve a o vyhlášení veřejné soutěže neinformoval příslušné státní orgány (MF ČR a Vládu ČR). Následně došlo k uzavření kupní smlouvy přesto, že Parlament ČR zakázal převod majetku FDM mimo bezúplatného převodu. Postup likvidátora FDM byl soudy shledán jako protiprávní, a proto byla Česká republika rozsudky výše uvedených soudů určena jako vlastník předmětných nemovitostí.ÚZSVM bude tyto znovu získané nemovitosti prodávat ve výběrovém řízení.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je na základě zákona č. 153/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit mimo jiné s majetkem, ke kterému vznikla Ministerstvu financí ČR příslušnost hospodařit podle čl. I bodu 6 zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2003 Sb., a s nímž bylo Ministerstvo financí ČR k uvedenému dni příslušné hospodařit, s výjimkou majetkových účastí v obchodních společnostech.