Pondělí, 17. února 2020

Převedený pozemek bude součástí naučné stezky

29.05.2011
Převedený pozemek bude součástí naučné stezky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl na doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny do vlastnictví TJ Sokol Horušice pozemek v katastrálním území Horka u Žehušic.

Rozloha nemovitosti je bezmála 7.500 m2. TJ Sokol Horušice plánuje provést údržbu aleje a zabránit její devastaci nepovoleným kácením. Ve spolupráci s Klubem českých turistů bude vybudována naučná stezka, což přispěje k ochraně přírody a krajiny.

Pozemek je osázen duby a jilmy. Tato Světlovská hráz je celkově ve velice zanedbaném stavu, některé stromy jsou částečně proschlé. S ohledem na stav a stáří stromů je nutno počítat do budoucna s jejich odborným ošetřením.