Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM předal k likvidaci prostředky k výrobě drog

16.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), předal během půl roku Ministerstvu vnitra ČR celkem 63 ks movitých věcí, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných a psychotropních látek a jedů.

K fyzickému předání u tohoto druhu majetku nedochází, jde pouze o formální předání, které probíhá Zápisem o změně příslušnosti hospodařit s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním řízení. Návykové látky, jejichž vlastníkem se stal stát v průběhu trestního řízení, zůstávají v držení Policie ČR a likvidaci tohoto majetku zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR.