Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zlikvidoval věci z trestné činnosti

15.05.2011
ÚZSVM zlikvidoval věci z trestné činnosti
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zlikvidovali věci použité ke spáchání trestného činu.

Jednalo se o pákové nůžky a starý batoh. Pachatel v úmyslu získat měděný materiál k prodeji do sběrných druhotných surovin poškodil výhybkové zařízení na železničním nádraží v Nezamyslicích. V důsledku toho došlo k poruše kolejového obvodu na vlakovém nádraží.

Pachatel byl odsouzen k výkonu trestu obecně prospěšných prací a k propadnutí věcí. ÚZSVM převzal propadlé věci na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově.