Čtvrtek, 2. dubna 2020

květen

Bezúplatný převod uměleckých plastik

31.05.2012
Bezúplatný převod uměleckých plastik
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Žďár nad Sázavou dvě keramické plastiky autora doc. Vladimíra Drápala, akademického malíře a sochaře.

ÚZSVM bezúplatně převedl Dům dětí a mládeže Ulita

30.05.2012
ÚZSVM bezúplatně převedl Dům dětí a mládeže Ulita
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl nemovitosti v katastrálním území Broumov městu Broumov. Účetní hodnota převáděných nemovitostí je téměř 1,5 milionu korun.

Vysoký výnos z prodeje zemědělských pozemků

29.05.2012
Vysoký výnos z prodeje zemědělských pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení soubor 63 zemědělsky obhospodařovaných pozemků v katastrálním území Libovice u Slaného. Výběrové řízení bylo úspěšné hned v 1. kole a ÚZSVM majetek prodal za více než 7 milionů korun, které putují do státního rozpočtu.

Převod pozemků umožní městu revitalizovat lokalitu Mlýnská

28.05.2012
Převod pozemků umožní městu revitalizovat lokalitu Mlýnská
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl rozsáhlé pozemky v lokalitě Mlýnská do vlastnictví Města Strakonice.

ÚZSVM převedl další pozemky pod komunikacemi

25.05.2012
ÚZSVM převedl další pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl 5 pozemků pod komunikacemi Královéhradeckému kraji. Jednalo se o pozemky v účetní hodnotě téměř 77 tisíc korun o celkové výměře bezmála 3 tisíce m2.

Dům na okraji Teplic prodán ve výběrovém řízení

24.05.2012
Dům na okraji Teplic prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal za 406 tisíc korun ve výběrovém řízení nemovitosti v katastrálním území Sobědruhy.

ÚZSVM prodal další nemovitosti z dědictví

23.05.2012
ÚZSVM prodal další nemovitosti z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve výběrovém řízení za 700 tisíc korun dům a přilehlý pozemek v katastrálním území Knyk.

Pozemky a stavby vodního díla převedeny Povodí Vltavy

22.05.2012
Pozemky a stavby vodního díla převedeny Povodí Vltavy
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl státnímu podniku Povodí Vltavy majetek v účetní hodnotě 342 tisíc korun.

ÚZSVM řeší rozsáhlé dědictví na jihu Moravy

21.05.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), v současné době zahájil řešení rozsáhlého majetku, který připadl státu z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. Zůstavitel, který zemřel v roce 2011, nezanechal žádné zákonné dědice.

ÚZSVM prodal rozsáhlé pozemky z dědictví

18.05.2012
ÚZSVM prodal rozsáhlé pozemky z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal nemovitosti v katastrálním území Blšany.

ÚZSVM převedl stavební pozemek Policii ČR

17.05.2012
ÚZSVM převedl stavební pozemek Policii ČR
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Krajskému ředitelství Policie ČR Pardubického kraje stavební pozemek v katastrálním území Pardubice. Účetní hodnota majetku přesahuje 400 tisíc korun.

Pozemek pod autobusovou zastávkou prodán obci

16.05.2012
Pozemek pod autobusovou zastávkou prodán obci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal přímým prodejem pozemek v katastrálním území Starý Sedloňov obci Velké Svatoňovice. Na pozemku se nachází dřevěná stavba čekárny autobusové zastávky ve vlastnictví obce.

Spolupráce ÚZSVM a Pozemkového fondu ČR

15.05.2012
Spolupráce ÚZSVM a Pozemkového fondu ČR
Pozemkový fond ČR získal v průběhu prvního čtvrtletí roku 2012 v okresech Litoměřice a Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), do své správy nemovitosti za více než 3,2 milionu korun.

Starožitné předměty předány do sbírek zámku Kačina

14.05.2012
Starožitné předměty předány do sbírek zámku Kačina
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl starožitnosti Muzeu českého venkova na zámku Kačina.

Pracovní stůl o informačních systémech nemovitého majetku státu se konal v Praze

11.05.2012
Pracovní stůl o informačních systémech nemovitého majetku státu se konal v Praze
Procesy informačních systémů nemovitého majetku státu byly tématem dvoudenního jednání pracovního stolu pořádaného mezinárodním sdružením Public Real Estate Network (PuREnet) ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve dnech 10. – 11. května 2012 v Praze. ÚZSVM pracovní stůl zajišťoval organizačně jako člen sdružení PuREnet.

ÚZSVM prodal pozemek pod vodní nádrží

11.05.2012
ÚZSVM prodal pozemek pod vodní nádrží
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal přímým prodejem pozemek v katastrálním území Horní Žďár obci Hajnice.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v přírodní rezervaci

09.05.2012
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v přírodní rezervaci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Týnec nad Labem Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky.

ÚZSVM předal k likvidaci další návykové látky

07.05.2012
ÚZSVM předal k likvidaci další návykové látky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), dokončil evidenci šesti případů zabrání nebo propadnutí omamných a psychotropních látek.

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu soubor hodinek

04.05.2012
ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu soubor hodinek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), získal soubor 107 kusů pánských a dámských hodinek, a to na základě usnesení Okresního soudu ve Vsetíně jako tzv. odúmrť.

Lesní pozemky i vodní plochy převedeny oprávněným správcům

03.05.2012
Lesní pozemky i vodní plochy převedeny oprávněným správcům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl lesní pozemky a vodní plochy v celkové účetní hodnotě přes 238 tisíc korun. Jednalo se o bezúplatný převod 20 pozemků o celkové výměře 30.172 m2 novým nabyvatelům, kterými se stala Zemědělská vodohospodářská správa, Povodí Ohře, s. p. a Lesy ČR.