Pondělí, 21. října 2019

Bezúplatný převod uměleckých plastik

31.05.2012
Bezúplatný převod uměleckých plastik
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Žďár nad Sázavou dvě keramické plastiky autora doc. Vladimíra Drápala, akademického malíře a sochaře.
Plastiky nazvané Žena a muž, o velikosti 190 x 170 cm, byly v 80. letech minulého století umístěny ve vestibulu dnešního Městského úřadu Žďár nad Sázavou. V této budově původně sídlil Okresní národní výbor, později Okresní úřad a po vzniku ÚZSVM zde i krátce sídlil odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou.