Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Lesní pozemky i vodní plochy převedeny oprávněným správcům

03.05.2012
Lesní pozemky i vodní plochy převedeny oprávněným správcům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl lesní pozemky a vodní plochy v celkové účetní hodnotě přes 238 tisíc korun. Jednalo se o bezúplatný převod 20 pozemků o celkové výměře 30.172 m2 novým nabyvatelům, kterými se stala Zemědělská vodohospodářská správa, Povodí Ohře, s. p. a Lesy ČR.
Zemědělská hospodářská správa získala 2 pozemky v katastrálním území Háj u Duchcova, které se nacházejí uprostřed lesních pozemků a jsou zastavěny stavbou vodního díla Hlavní odvodňovací zařízení Duchcov, Háj – Jeníkov G.
 
Státní podnik Povodní Ohře získal celkem 8 pozemků, a to 2 pozemky o rozloze 7.554 m2 v katastrálním území Domaslavice a 6 pozemků o celkové výměře 4.613 m2 v katastrálním území Nové Město u Mikulova, které jsou součástí vodního toku Divoká Bystřice.
 
Lesní pozemky o rozloze 16.252 m2 v katastrálních územích Újezdeček a Želénky byly převedeny do správy státního podniku Lesy ČR. Účetní hodnota majetku je téměř 195 tisíc korun.