Středa, 23. října 2019

ÚZSVM převedl další pozemky pod komunikacemi

25.05.2012
ÚZSVM převedl další pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl 5 pozemků pod komunikacemi Královéhradeckému kraji. Jednalo se o pozemky v účetní hodnotě téměř 77 tisíc korun o celkové výměře bezmála 3 tisíce m2.
Pozemky v katastrálních územích a obcích Malé Svatoňovice a Petrovice u Strážkovic (obec Malé Svatoňovice), Prkenný Důl (obec Žacléř) a Poříčí u Trutnova (obec Trutnov), na kterých se nacházejí tělesa silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, převedl ÚZSVM v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Královéhradecký kraj pověřil správou a hospodařením s tímto majetkem Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizaci a údržbou akciovou společnost SÚS Královéhradeckého kraje.
 
ÚZSVM těmito převody umožňuje sjednocení vlastnictví pozemků a staveb, které se na nich nacházejí. Byly tím narovnány nedokončené majetkoprávní vztahy z minulosti, kdy na uvedených pozemcích byly budovány či rozšiřovány příslušné silniční komunikace.