Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM prodal další nemovitosti z dědictví

23.05.2012
ÚZSVM prodal další nemovitosti z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve výběrovém řízení za 700 tisíc korun dům a přilehlý pozemek v katastrálním území Knyk.
V dalším výběrovém řízení prodal ÚZSVM dům a dva pozemky v katastrálním území Herálec za  kupní cenu ve výši 45 tisíc korun.  Obě nemovitosti jsou ve velmi zchátralém stavu. Výnosy z obou prodejů obohatí státní rozpočet.
ÚZSVM získal tento majetek z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.