Středa, 23. října 2019

ÚZSVM řeší rozsáhlé dědictví na jihu Moravy

21.05.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), v současné době zahájil řešení rozsáhlého majetku, který připadl státu z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. Zůstavitel, který zemřel v roce 2011, nezanechal žádné zákonné dědice.
Součástí tohoto dědictví jsou vysoké finanční prostředky, dále rozsáhlý nemovitý majetek. Při prohlídce rodinného domu zůstavitele byla za účasti notáře, zaměstnanců ÚZSVM a starosty obce nalezena finanční hotovost přes 1,1 milionu korun. Bankovky byly uschovány na různých místech domu, např. 250 tisíc korun bylo nalezeno v kuchyňské kredenci v polévkové jídelní míse, v zásuvkách a v šatních skříních mezi prádlem a různými písemnostmi. V domě bylo dále nalezeno sedm vkladních knížek s celkovými úložkami v hodnotě přibližně půl milion korun.
 
Získané finanční prostředky odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
 
Zůstavitel byl dále vlastníkem a spoluvlastníkem rozsáhlého nemovitého majetku. Jen pozemky v majoritním vlastnictví zůstavitele představují výměru přibližně 180 tisíc m2. Tento majetek bude ÚZSVM postupně nabízet k odprodeji.