Úterý, 19. listopadu 2019

Vysoký výnos z prodeje zemědělských pozemků

29.05.2012
Vysoký výnos z prodeje zemědělských pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení soubor 63 zemědělsky obhospodařovaných pozemků v katastrálním území Libovice u Slaného. Výběrové řízení bylo úspěšné hned v 1. kole a ÚZSVM majetek prodal za více než 7 milionů korun, které putují do státního rozpočtu.
ÚZSVM nabyl tyto pozemky z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.