Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM hledal majitele pozemků na česko-polské hranici

29.05.2013
Praha (prvnizpravy.cz) Původní polské majitele celkem 122 pozemků o souhrnné rozloze 70 hektarů nacházejících se v katastru Vidnava se pokusili v polsku vyhledat zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
​Pozemky položené v těsné blízkosti česko-polské hranice neměly konkrétního vlastníka, což bránilo v rozvoji města Vidnava. Nejasnosti ve vlastnických poměrech vznikly v padesátých letech minulého století při vytyčování hranic mezi oběma státy. Pátrání v polském katastru žádné dřívější vlastníky neodhalilo, a tedy v budoucnu nehrozí vznik případných restitučních sporů.
 
„Jedná se o pozemky, které byly připojeny k ČSR v rámci konečného vytyčení československo-polských hranic v roce 1958. Tyto nemovitosti získal ÚZSVM v únoru loňského roku na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu,“ uvedl ředitel ostravského pracoviště ÚZSVM Karol Siwek.
 
Pro posílení právní jistoty budoucích majitelů oslovil ÚZSVM katastrální úřad v polské Nyse s požadavkem o dohledání původních vlastníků majetku před jeho převedením do ČR. Podle informací polských úřadů nebyly žádné doklady nalezeny, protože pozemky byly po poválečném odsunu německého obyvatelstva zestátněny. ÚZSVM proto mohl s vedením města Vidnava dohodnout postupy pro dořešení vlastnických vztahů nejen u pozemků, ale i u staveb na nich postavených bez povolení. Pozemky chce ÚZSVM v blízké budoucnosti prodávat a pronajímat. „Načerno“ postavené stavby pak mohou jejich majitelé legalizovat.