Pátek, 22. listopadu 2019

Objekt požární zbrojnice bude po rekonstrukci sloužit dětem

06.05.2013
Chomutov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Místo budovu bývalé hasičské zbrojnice v účetní hodnotě více než 492 tisíc korun.
Součástí převodu tohoto majetku byl také pozemek o výměře 187 m2 tvořící zastavěnou plocha a nádvoří. Budova v obci sloužila více než padesát let jako hasičská zbrojnice. V minulosti byla postavená svépomocí v rámci akce „Z“. V současnosti již objekt není využíván a po její rekonstrukci plánuje obec zřízení prostor pro společenské a volnočasové aktivity – kroužky místní mládeže např. řezbářský kroužek nebo dětský pěvecký sbor apod.
  
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace