Středa, 20. listopadu 2019

Starožitnosti ze soudní úschovy předány Národnímu památkovému ústavu

21.05.2013
Kladno - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Národnímu památkovému ústavu soubor 131 kusů starožitných předmětů, pocházejících pravděpodobně z trestné činnosti. O předměty se ve lhůtě soudní úschovy jejich majitel nepřihlásil, a proto připadly státu.
Soubor obsahoval umělecká díla a jiné předměty muzejní, galerijní či sbírkové povahy a proto Ministerstvo kultury ČR v souladu s právním předpisem určilo jeho příjemcem Národní památkový ústav jako organizaci, která zajistí pro cennosti odbornou péči.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace