Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky obci Dobré

09.05.2013
Rychnov nad Kněžnou - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Dobré 15 pozemků pod místními komunikacemi o celkové rozloze 28.421 m². Účetní hodnota majetku převyšuje půl milionu korun.
Bezúplatné převody provádí ÚZSVM v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. ÚZSVM v  tomto případě umožňuje sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a komunikacím. V prvním čtvrtletí ÚZSVM takto převedl další 3 pozemky ve prospěch obcí rychnovského okresu.
  
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace