Úterý, 19. listopadu 2019

Objekt požární zbrojnice bude po rekonstrukci sloužit dětem

06.05.2013
Objekt požární zbrojnice bude po rekonstrukci sloužit dětem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Místo budovu bývalé hasičské zbrojnice v účetní hodnotě více než 492 tisíc korun.
Součástí převodu tohoto majetku byl také pozemek o výměře 187 m2 tvořící zastavěnou plocha a nádvoří. Budova v obci sloužila více než padesát let jako hasičská zbrojnice. V minulosti byla postavená svépomocí v rámci akce „Z“. V současnosti již objekt není využíván a po její rekonstrukci plánuje obec zřízení prostor pro společenské a volnočasové aktivity – kroužky místní mládeže např. řezbářský kroužek nebo dětský pěvecký sbor apod.