Pondělí, 14. října 2019

Registr CRAB se představil na konferenci o řízení služeb státu

27.05.2013
Registr CRAB se představil na konferenci o řízení služeb státu
Informace o nově vybudovaném Centrálním registru administrativních budov (CRAB) zazněly na konferenci Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy, kterou v pátek 24. května hostily prostory Vysoké školy ekonomické v Praze.
Součástí programu byla i prezentace nazvaná Využití dat Centrálního registru administrativních budov (CRAB) pro zvyšování efektivnosti využití kancelářských prostor, kterou účastníkům přednesli generální ředitel ÚZSVM Ing. Miloslav Vaněk, I. náměstek generálního ředitele JUDr. Jaroslav Strouhal a ředitelka odboru Organizačního a projektového řízení Ing. Kateřina Schön. Vedle úvodního seznámení s úkoly ÚZSVM při správě majetku státu se přítomní dozvěděli o důvodech vzniku a o práci na vývoji projektu CRAB i o možnostech využití reportingu CRAB pro vyhodnocování ukazatelů efektivnosti využití kancelářských prostor.
 
Konferenci pořádala Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s pracovním výborem NERV pro KPI ve veřejné správě, Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů ČR a ICT Unií.